Gavtyvehistorier

Foredrag om generationsmøder

Det jeg gerne vil, er også at medvirke til mere interaktion mellem generationerne og børn i forskellige aldersgrupper.  I den forbindelse kan jeg påtage mig at holde oplæg ved personalemøder på plejehjem, børnehaver og skoler m.m.  

Det ligger mig meget på sinde at videregive vores succesfulde erfaringer med at skabe kontakt på tværs af generationskløfterne.  

Som et ”efterspil” til mit ”kommunal fortæller” projekt  startede jeg et frivillighedsprojekt på Hyllleholtcentret med godnathistorier hver mandag aften. Bjørn Bensby og Helle Hjorth har hele vejen støttet op om dette projekt, som har kørt siden  6. okt 2011. Det har været til stor glæde for både personale og beboere. 

Jeg har også været optaget af at inddrage den nærliggende børnehave, Mælkevejen, i et samarbejde med Hylleholtcentret og har haft 30 børn fra børnehaven ovre hos de ældre og høre historier sammen. Sådanne eksperimenter har jeg også udviklet som kommunal fortæller med børnehaven Heimdal og Lindevejscentret, så jeg nu har et meget fint koncept med hvordan det gribes an.

 

24. sept. 2012 deltog Bjørn Bensby og jeg i en generationskonference om frivilligt arbejde i ældresektoren og mulighederne for at bryde isolationen af ældre http://generationskonference.dk/   Vi udstillede en masse fotos fra vores arbejde på konferencen, og kom hjem med meget inspiration til det fortsatte arbejde.

For at skabe mulighed for at de ældre kan komme på besøg i børnehaven gik jeg i gang med at propagandere for at skaffe flere frivillige til at gå med de ældre. Det har jeg bl.a. gjort ved at få optaget ”Knuds historie” i lokalavisen. Historien om Knud der sidder i kørestol på Hylleholtcentret og sjældent kan komme uden for en dør. Her viste fortællingens kraft sig endnu engang: Der meldte sig så mange frivillige at aktivitetsmedarbejder Gitte Frederiksen alene kunne tage af sted med 6 beboere, 4 i kørestole og 2 med rollator. Esther på 99 var også med på turen. Hun klarede sig uden hjælp. 

Det følgende er et uddrag fra Faxe Kommunes hjemmeside: 

Mælkevejen i Faxe Ladeplads er en stor, flot daginstitution. Tæt på skov, strand og hav, og med plads til 160 børn, geder, fugle og masser af friluftsliv.

Men ikke nok med det – for som noget nyt er Mælkevejen også blevet centrum for et unikt og banebrydende samarbejde med det lokale ældrecenter. Faktisk er det planlagt at lave en sti gennem  hegnet mellem Mælkevejen og Hylleholtcentret, så de ældre frit og uhindret kan komme ind og være med i børnenes hverdagsliv.

”Det er et åbent tilbud til både børn og ældre”, forklarer Maiken Toftholm, som er leder af Mælkevejen.

”Her kan de ældre komme så tit de vil og være med i det, vi laver. F.eks. når vi bager julekager, spiser græskarsuppe eller hygger ved bålet. Det skal ikke være noget ekstraordinært, bare en del af børnenes naturlige aktiviteter”.

Baggrunden er enkel: Mange børn har mistet deres bedsteforældre eller ser dem kun sjældent i hverdagen. De kan derfor have stor glæde af at være sammen med andre fra den ældre generation:

”Vi kan jo se, at børnene nyder at få en snak, vise deres ting frem og fortælle om det, de laver. Det er godt for dem. Samtidig får de ældre jo også en mulighed for at komme mere ud, få lidt frisk luft og nogle gode oplevelser her sammen med os”, fortsætter Maiken og tilføjer, at nabofællesskabet allerede har budt på mange gode erfaringer:

”Det er ikke kun de ældre, som besøger os, vi besøger også Hylleholtcenteret. F.eks. når børnene går luciaoptog, viser deres sanglege eller mødes til ”fortælledag”, med vores lokale fortæller; Karsten Mathiasen. Det har altid været en stor succes. Det er derfor oplagt, at vi nu udvider de gode relationer og sætter dem ind i mere åbne rammer”.

Planerne spænder vidt. Mælkevejen står foran at skulle renovere den 3 tønder land store legeplads og som et led heri, vil der nu komme fokus på at skabe et fælles område, hvor man kan mødes:

”Vi håber, at vi kan få lavet et godt stisystem, der kan binde området sammen. Så det bliver let for de ældre at komme ind, også selvom man f.eks. sidder i kørestol. Vi arbejder desuden på at få lavet en form for shelter, så man kan sidde i læ og tørvejr. Det vil gøre det mere hyggeligt”, afslutter Maiken Toftholm.

Det nye samarbejde er ikke kun et samarbejde på tværs af generationer, det er også et samarbejde på tværs af Faxe Kommunes organisation. Det er derfor et godt eksempel på, hvordan man med fleksibilitet, et helhedssyn og lidt kreativ nytænkning kan skabe og udnytte en række nye, spændende muligheder. Til glæde for både børn og voksne.